Tư vấn: 096 505 1188

Tử vi 2015 bản chuẩn nhất

Có rất nhiều sách Tử vi được bày bán ngoài thị trường, nhưng chất lượng về nội dung cần được xem xét cẩn thận. Chúng ta cùng tham khảo một số điểm chính trong bảng tử vi 2015 dưới đây.

tu vi 2015 diamond

Tử vi 2015 trong năm Ất Mùi sẽ xem lá số tử vi cho những người sinh năm bắt đầu từ 02/02/1946 (Bính Tuất – 70 tuổi Âm Lịch) cho đến 04/02/2000 (Kỷ Mão – 17 tuổi Âm Lịch). Nếu là người nam, xin xem tử vi 2015 nam mạng, nếu là người nữ xin xem tử vi 2015 nữ mạng.

 

Chi Tuổi âm lịch Dương lịch Nam mạng Nữ mạng
tu vi Ty
Bính Tý 20 19/ 02/ 1996 06/ 02/ 1997 Tử vi 2015 Bính Tý nam mạng Tử vi 2015 Bính Tý nữ mạng
Giáp Tý 32 02/ 02/ 1984 20/ 01/ 1985 Tử vi 2015 Giáp Tý nam mạng Tử vi 2015 Giáp Tý nữ mạng
Nhâm Tý 44 15/ 02/ 1972 02/ 02/ 1973 Tử vi 2015 Nhâm Tý nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Tý nữ mạng
Canh Tý 56 28/ 01/ 1960 14/ 02/ 1961 Tử vi 2015 Canh Tý nam mạng Tử vi 2015 Canh Tý nữ mạng
Mậu Tý 68 10/ 02/ 1948 28/ 01/ 1949 Tử vi 2015 Mậu Tý nam mạng Tử vi 2015 Mậu Tý nữ mạng
tu vi Suu
Sửu
Đinh Sửu 19 07/ 02/ 1997 27/ 01/ 1998 Tử vi 2015 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 2015 Đinh Sửu nữ mạng
Ất Sửu 31 21/ 01/ 1985 08/ 02/ 1986 Tử vi 2015 Ất Sửu nam mạng Tử vi 2015 Ất Sửu nữ mạng
Quý Sửu 43 03/ 02/ 1973 22/ 01/ 1974 Tử vi 2015 Quý Sửu nam mạng Tử vi 2015 Quý Sửu nữ mạng
Tân Sửu 55 15/ 02/ 1961 04/ 02/ 1962 Tử vi 2015 Tân Sửu nam mạng Tử vi 2015 Tân Sửu nữ mạng
Kỷ Sửu 67 29/ 01/ 1949 16/ 02/ 1950 Tử vi 2015 Kỷ Sửu nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Sửu nữ mạng
tu vi Dan
Dần
Mậu Dần 18 28/ 01/ 1998 15/ 02/ 1999 Tử vi 2015 Mậu Dần nam mạng Tử vi 2015 Mậu Dần nữ mạng
Bính Dần 30 09/ 02/ 1986 28/ 01/ 1987 Tử vi 2015 Bính Dần nam mạng Tử vi 2015 Bính Dần nữ mạng
Giáp Dần 42 23/ 01/ 1974 10/ 02/ 1975 Tử vi 2015 Giáp Dần nam mạng Tử vi 2015 Giáp Dần nữ mạng
Nhâm Dần 54 05/ 02/ 1962 24/ 01/ 1963 Tử vi 2015 Nhâm Dần nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Dần nữ mạng
Canh Dần 66 17/ 02/ 1950 05/ 02/ 1951 Tử vi 2015 Canh Dần nam mạng Tử vi 2015 Canh Dần nữ mạng
tu vi Mao
Mão
Kỷ Mão 17 16/ 02/ 1999 04/ 02/ 2000 Tử vi 2015 Kỷ Mão nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Mão nữ mạng
Đinh Mão 29 29/ 01/ 1987 16/ 02/ 1988 Tử vi 2015 Đinh Mão nam mạng Tử vi 2015 Đinh Mão nữ mạng
Ất Mão 41 11/ 02/ 1975 30/ 01/ 1976 Tử vi 2015 Ất Mão nam mạng Tử vi 2015 Ất Mão nữ mạng
Quý Mão 53 25/ 01/ 1963 12/ 02/ 1964 Tử vi 2015 Quý Mão nam mạng Tử vi 2015 Quý Mão nữ mạng
Tân Mão 65 06/ 02/ 1951 26/ 01/ 1952 Tử vi 2015 Tân Mão nam mạng Tử vi 2015 Tân Mão nữ mạng
tu vi Thin
Thìn
Mậu Thìn 28 17/ 02/ 1988 05/ 02/ 1989 Tử vi 2015 Mậu Thìn nam mạng Tử vi 2015 Mậu Thìn nữ mạng
Bính Thìn 40 31/ 01/ 1976 17/ 02/ 1977 Tử vi 2015 Bính Thìn nam mạng Tử vi 2015 Bính Thìn nữ mạng
Giáp Thìn 52 13/ 02/ 1964 31/ 01/ 1965 Tử vi 2015 Giáp Thìn nam mạng Tử vi 2015 Giáp Thìn nữ mạng
Nhâm Thìn 64 27/ 01/ 1952 13/ 02/ 1953 Tử vi 2015 Nhâm Thìn nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Thìn nữ mạng
tu vi Tỵ
Tỵ
Kỷ Tỵ 27 06/ 02/ 1989 26/ 01/ 1990 Tử vi 2015 Kỷ Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Tỵ nữ mạng
Đinh Tỵ 39 18/ 02/ 1977 06/ 02/ 1978 Tử vi 2015 Đinh Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Đinh Tỵ nữ mạng
Ất Tỵ 51 01/ 02/ 1965 20/ 01/ 1966 Tử vi 2015 Ất Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Ất Tỵ nữ mạng
Quý Tỵ 63 14/ 02/ 1953 02/ 02/ 1954 Tử vi 2015 Quý Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Quý Tỵ nữ mạng
tu vi Ngo
Ngọ
Canh Ngọ 26 27/ 01/ 1990 14/ 02/ 1991 Tử vi 2015 Canh Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Canh Ngọ nữ mạng
Mậu Ngọ 38 07/ 02/ 1978 27/ 01/ 1979 Tử vi 2015 Mậu Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Mậu Ngọ nữ mạng
Bính Ngọ 50 21/ 01/ 1966 08/ 02/ 1967 Tử vi 2015 Bính Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Bính Ngọ nữ mạng
Giáp Ngọ 62 03/ 02/ 1954 23/ 01/ 1955 Tử vi 2015 Giáp Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Giáp Ngọ nữ mạng
tu vi Mui
Mùi
Tân Mùi 25 15/ 02/ 1991 03/ 02/ 1992 Tử vi 2015 Tân Mùi nam mạng Tử vi 2015 Tân Mùi nữ mạng
Kỷ Mùi 37 28/ 01/ 1979 15/ 02/ 1980 Tử vi 2015 Kỷ Mùi nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Mùi nữ mạng
Đinh Mùi 49 09/ 02/ 1967 28/ 01/ 1968 Tử vi 2015 Đinh Mùi nam mạng Tử vi 2015 Đinh Mùi nữ mạng
Ất Mùi 61 24/ 01/ 1955 11/ 02/ 1956 Tử vi 2015 Ất Mùi nam mạng Tử vi 2015 Ất Mùi nữ mạng
tu vi Than
Thân
Nhâm Thân 24 04/ 02/ 1992 22/ 01/ 1993 Tử vi 2015 Nhâm Thân nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Thân nữ mạng
Canh Thân 36 16/ 02/ 1980 04/ 02/ 1981 Tử vi 2015 Canh Thân nam mạng Tử vi 2015 Canh Thân nữ mạng
Mậu Thân 48 29/ 01/ 1968 15/ 02/ 1969 Tử vi 2015 Mậu Thân nam mạng Tử vi 2015 Mậu Thân nữ mạng
Bính Thân 60 12/ 02/ 1956 30/ 01/ 1957 Tử vi 2015 Bính Thân nam mạng Tử vi 2015 Bính Thân nữ mạng
 tu vi Dau
Dậu
Quý Dậu 23 23/ 01/ 1993 09/ 02/ 1994 Tử vi 2015 Quý Dậu nam mạng Tử vi 2015 Quý Dậu nữ mạng
Tân Dậu 35 05/ 02/ 1981 24/ 01/ 1982 Tử vi 2015 Tân Dậu nam mạng Tử vi 2015 Tân Dậu nữ mạng
Kỷ Dậu 47 16/ 02/ 1969 05/ 02/ 1970 Tử vi 2015 Kỷ Dậu nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Dậu nữ mạng
Đinh Dậu 59 31/ 01/ 1957 17/ 02/ 1958 Tử vi 2015 Đinh Dậu nam mạng Tử vi 2015 Đinh Dậu nữ mạng
tu vi Tuat
Tuất
Giáp Tuất 22 10/ 02/ 1994 30/ 01/ 1995 Tử vi 2015 Giáp Tuất nam mạng Tử vi 2015 Giáp Tuất nữ mạng
Nhâm Tuất 34 25/ 01/ 1982 12/ 02/ 1983 Tử vi 2015 Nhâm Tuất nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Tuất nữ mạng
Canh Tuất 46 06/ 02/ 1970 26/ 01/ 1971 Tử vi 2015 Canh Tuất nam mạng Tử vi 2015 Canh Tuất nữ mạng
Mậu Tuất 58 18/ 02/ 1958 07/ 02/ 1959 Tử vi 2015 Mậu Tuất nam mạng Tử vi 2015 Mậu Tuất nữ mạng
Bính Tuất 70 02/ 02/ 1946 21/ 01/ 1947 Tử vi 2015 Bính Tuất nam mạng Tử vi 2015 Bính Tuất nữ mạng
 tu vi Hoi
Hợi
Ất Hợi 21 31/ 01/ 1995 18/ 02/ 1996 Tử vi 2015 Ất Hợi nam mạng Tử vi 2015 Ất Hợi nữ mạng
Quý Hợi 33 13/ 02/ 1983 01/ 02/ 1984 Tử vi 2015 Quý Hợi nam mạng Tử vi 2015 Quý Hợi nữ mạng
Tân Hợi 45 27/ 01/ 1971 14/ 02/ 1972 Tử vi 2015 Tân Hợi nam mạng Tử vi 2015 Tân Hợi nữ mạng
Kỷ Hợi 57 08/ 02/ 1959 27/ 01/ 1960 Tử vi 2015 Kỷ Hợi nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Hợi nữ mạng
Đinh Hợi 69 22/ 01/ 1947 09/ 02/ 1948 Tử vi 2015 Đinh Hợi nam mạng Tử vi 2015 Đinh Hợi nữ mạng

Comments

comments