Tư vấn: 096 505 1188
Sale!
Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên DD00319

900.000₫ 750.000₫

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên, có đủ các màu và mẫu dây, mặt dây khác nhau để bạn lựa chọn.

Product Description

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên có chứng chỉ

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên 3

Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai 3

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dây chuyền bạc Ý gắn Ngọc Trai thiên nhiên DD00319”

Related Products